contact backup shot.png

 

CHÚNG TÔI THÔNG HIỂU MỌI ĐỊA PHƯƠNG

 

EPM LÀ CÔNG TY SỰ KIỆN VÀ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM MEDIA UY TÍN TRÊN TOÀN KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

KỂ TỪ NĂM 1996, CHÚNG TÔI ĐÃ GIÚP KHÁCH HÀNG ẤP Ủ, LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THÀNH CÔNG VỀ MẶT THƯƠNG MẠI ĐỂ GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỦA HỌ VÀ MANG LẠI LỢI NHUẬN XỨNG ĐÁNG CHO KHOẢN ĐẦU TƯ

TẠI EPM, CHÚNG TÔI THỰC HIỆN ĐIỀU NÀY THÔNG QUA CÁC SẢN PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG PHÁT SÓNG, NHỮNG Ý TƯỞNG SỰ KIỆN MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO VÀ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐỐI TÁC TỐT NHẤT TRONG KHU VỰC ĐỂ KẾT HỢP KINH NGHIỆM QUỐC TẾ CÙNG CHUYÊN MÔN ĐỊA PHƯƠNG

FILMSTRIP BG.png

ĐỐI TÁC SẢN XUẤT, SỰ KIỆN VÀ PHÁT SÓNG CỦA BẠN

 

 

CÁC NHÓM TRỰC TIẾP VÀ SẢN XUẤT CỦA CHÚNG TÔI BẢO ĐẢM QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA BẠN KHÔNG CHỈ ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH TỐT VÀ THỰC HIỆN CHẶT CHẼ, MÀ CÒN ĐƯỢC ĐÓNG GÓI CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỤ THỂ, PHÁT SÓNG VÀ TRUYỀN TRỰC TIẾP… CHO PHÉP BẠN TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC PHẦN VIỆC KHÁC TRONG KHI CHÚNG TÔI BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU CỦA BẠN

PHÁT TRỰC TIẾP TỚI VÀ TỪ TRUNG QUỐC LÊN YOUTUBE HOẶC CÁC CỔNG THÔNG TIN TOÀN CẦU KHÁC LÀ CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TÔI - HOẶC TRUYỀN ĐỒNG THỜI LÊN CÁC MÁY CHỦ RTMP RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI 

NHÓM SỰ KIỆN CỦA CHÚNG TÔI XỬ LÝ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ GIẢI TRÍ CỦA BẠN, VỚI KHẢ NĂNG TẠO NGUỒN VÀ KÍCH HOẠT TÀI NGUYÊN

SERVICES SCREEN GRAB.png

DỊCH VỤ

 

 

 

 

 

 

SẢN XUẤT NỘI DUNG VIDEO CỦA KHÁCH HÀNG, TRUYỀN PHÁT TRỰC TIẾP VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TỪ NĂM 1996

CHÚNG TÔI ĐỦ NĂNG LỰC THỰC HIỆN MỌI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT HOẶC SỰ KIỆN LỚN NHỎ TẠI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO TRONG KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

ĐỘI NGŨ TỪ EPM SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP QUY MÔ LỚN HOẶC SÁNG TẠO NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN CHO MẠNG XÃ HỘI & VIDEO KỸ THUẬT SỐ

CÁC SỰ KIỆN SÁNG TẠO BAO GỒM TOÀN BỘ DỊCH VỤ HẬU CẦN CHO SỰ KIỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÚNG GIỜ TẠI BẤT CỨ ĐÂU

CROPPED20180204_090112 - Copy.jpg

 

ĐỘI NGŨ

SAU MỖI SẢN PHẨM TUYỆT VỜI LÀ ĐỘI NGŨ NHỮNG CON NGƯỜI XUẤT CHÚNGEPM RẤT QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI

NHỮNG CON NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC KHÁCH HÀNG

NHỮNG CON NGƯỜI GIÚP HIỆN THỰC HOÁ CÁC SỰ KIỆN CÙNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & PHÁT SÓNG

NHỮNG CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TÔI CÙNG CHUNG MỘT MỤC TIÊU VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY CŨNG XUẤT PHÁT TỪ CHÍNH HỌ

DỰ ÁN

 

 

 

 

 

 

 

LÀM VIỆC VỚI RẤT NHIỀU THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM VÀ KHÁCH HÀNG